Ang kursong ito ay pagpapaunlad ng kakayahan at kasanayan sa pagbuo ng mga sulating teknikal at at korespondensiya opisyal gamit ang wikang Filipino.