Ang kursong ito ay nakatuon sa pag-aaral at pagpapahalaga ng pangkasaysayang pag-unlad ng panulaan na nagbibigay diin sa mga sangkap ng tula sa pamamagitan ng pagsusuri ng ilang piling tula at dula na kumakatawan sa bawat panahon.