Ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit  ang teknolohiya at  iba’t ibang uri ng teksto at  saling-akdang pandaigdig tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global.