Ang kursong ito ay pagbabasa ng mga panitkan gamit ang lente ng kalikasan. Binibigyang-diin dito ang mga isyung pangkalikasan.