Saklaw ng kurso ang pagsusuri sa diskurso na naglalayong bigyan ng kasanayan ang mga mag-aaral sa paghihimay ng mga diskurso- sa katotohanan, sa hindi katotohanan; sa may katibayan at walang katibayan, kahulugan at iba pa. Bahagi rin ng kurso ang pag-aaral sa metodolohiya ng aktuwal na argumentasyon.