Saklaw ng kurso ang pag-aaral sa teorya at praktika ng pag-aaral ng Filipino sa loob at labas ng bansa. Sakop nito ang talakayan at pagsusuri hindi lamang ng wika kundi maging ang kultura ng bansang Pilipinas at ibang bansa.