Ang Pagpapahalaga sa Sining ay isang kursong binubuo ng 3 yunit na nagpapahusay sa kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral na magpahalaga sa mga gawang sining. Sa pamamagitan ng lapit na interdidiplinari at multimodal ay binibigyan ng kurso ang mga mag-aaral ng malawak na kaalaman sa praktikal, historikal, pilosopikal at panlipunang halaga ang mga sining na may layong mahasa ang kakayahang magpaliwanag sa iba’t ibang kahalagahan ng rehiyonal, nasyonal at internasyonal na sining. Layunin din ng kurso na ilatag ang iba’t ibang sining na matatagpuan sa kapuluan ng Mindanao at sa rehiyon ng SOCCSKSARGEN bilang pagpapahalaga sa kultura at sining. Higit sa lahat ang malinang ang pagpapaunlad ng pansining na kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral.