Saklaw ng kursong ito ang mga pag-aaral ukol sa mga pagsasaling teknikal, at nagtutuon sa mga teorya at praktika ng pagsasalin. Umuugnay ito sa mga espesyalisadonglarang, gaya ng agham, agrikultura, batas, inhenyeriya at iba pa. Magiging bahagi ng kurso ang paglinang ng kahusayan sa pagsasalin at ang paghubog sa mga kakayahang may kaugnayan sa paggagap sa wika.