Panimulang pag-aaral sa mga teorya at gawaing pampanitikan at teoryang pangkultura at kritisismo. Tinatalakay rito ang historikal at kritikal na pagsisiyasat ng mga pangunahing kaisipan at halimbawa ng mga puna, rebyu, kritisismo at mga saynaysay sa Pilipinas ng iba't ibang pampanitikan at kultural na mga gawain.