Ang kursong ito ay nakapokus sa pagpapahusay sa komunikatibong kasanayan gamit ang wikang Filipino.