Sinasakop ng kurso ang pag-aaral ng barayti at baryasyon  ng wika na nakapukos sa wikang Filipino at iba pang mga wika sa Mindanao sa mga lebel  nasyunal, rehyonal at sektoral na gamit nito.