Ang kursong ito ay tumatalakay sa mga tunog at paraan ng pagkakabuo ng mga salita sa Filipino.